logo
Hero image

Oost-Nederland living lab voor Smart Energy Hubs

Leren door te realiseren

Nieuws

Intentieovereenkomst Smart Energy Hub Binnenhaven TPN-West

4 April 2024 tekenden 15 partijen de intentieovereenkomst voor de realisatie van een Smart Energy Hub op bedrijventerrein Binnenhaven TPN-West in Nijmegen.

Juridisch tien puntenlijstje

Om bij de vorming van een Smart Energy Hub (SEH) duidelijke organisatorische, technische en financiële afspraken te maken, ontkom je niet aan een degelijke, juridische basis.

Samenwerken in Smart Energy Hubs

Er komt nogal wat bij kijken om een Smart Energy Hub op te zetten. Hierbij vormen organisatorische, juridische, technologische en financiële aspecten de sleutelthema's. Deze aspecten zijn nog volop in ontwikkeling en vereisen specifieke aandacht in elke fase van de hub-ontwikkeling.  
 

Samenwerking en kennisdeling tussen alle betrokken partijen is essentieel voor het succes van een hub, waarbij elke fase in de ontwikkeling van een hub nieuwe uitdagingen en kansen biedt. Vanuit het programma Smart Energy Hubs willen we zoveel mogelijk informatie delen en van elkaar leren om zo dé kennisplek te worden voor Smart Energy Hubs. 

About us image

Over ons

De provincies Gelderland en Overijssel en Oost NL zijn de initiatiefnemers van het versnellingsprogramma Smart Energy Hubs. Zij ondersteunen 10 startende SEH’s  en delen de opgedane kennis. 

Lees meer

Partners

"Met de Smart Energy Hubs zetten we bedrijventerreinen weer onder stroom." -Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil-

"Met de Smart Energy Hubs zetten we bedrijventerreinen weer onder stroom." -Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil-